Bàn bida có bao nhiêu viên?

Nó chỉ phụ thuộc vào trò chơi bạn đang chơi, nhưng điều này sẽ bao gồm các trò chơi phổ biến nhất đang được chơi.

  • Chơi 8 bi sẽ có 15 bi mục tiêu và một bi cái với tổng số 16 bi.
  • Chơi bi 9 sẽ có 9 bi mục tiêu và bi cái tổng cộng là 10 bi.
  • Chơi bi 7 sẽ có 7 bi mục tiêu và một bi cái với tổng số là 8.
  • Chơi 3 bi sẽ có 3 bi mục tiêu và bi cái tổng cộng là 4 bi.
  • Chơi bi da sẽ có 15 bi một điểm màu đỏ và 6 bi vật thể màu và một bi cái với tổng số 22.
  • Đối với bida 3 đệm sẽ có 3 quả bóng trên bàn.